Kevesebb lett a háziorvosi praxis

Újabb háziorvosi rendelővel lett szegényebb a lakosság

Újabb háziorvosi rendelővel lett szegényebb a lakosság

Már évek óta foglalkozik az egészségügy és az országos sajtó azzal a szomorú ténnyel, amely az orvosi létszám – így a háziorvosi szolgálatok – csökkenését és a körzeteket betöltő szakemberek átlagéletkorának emelkedését jelzi. A praxisok hiánya Nógrád megyében is tapasztalható jelenség. Az idei év elején újabb háziorvosi rendelővel lett szegényebb a lakosság, ugyanis januártól az egyik szolgáltató végleg megszűnt Salgótarjánban.

NMH-információ. Az új esztendő beköszöntével nem csupán a fogadalmak tárháza szaporodik meg, hanem a jogszabályokban és a szokásokban is történnek változások. Amíg egyesek azon gondolkodnak, hogy saját elhatározásból a dohányzásról mondjanak-e le, esetleg a fölösleges kiadásaikat mérsékeljék, addig több száz ember egészségügyi alapellátásának megoldásán fáradozik.

Tavaly december 31-én végleg elköszönt a páciensektől a sok évtizedes tapasztalattal rendelkező dr. Bornemissza Anna háziorvos. A befejezés körülményeiről és okairól az érintett, valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) Észak-magyarországi Területi Hivatala is adott tájékoztatást.

A doktornő 1999 óta területi ellátási kötelezettség nélküli háziorvosi szolgálatot látott el a megyeszékhelyen, magán háziorvosi rendelőt üzemeltetett a Zrínyi úton. Betegei nem területi körzet szerint kerültek hozzá, hanem a szabad orvosválasztásnak köszönhetően szerzett pácienseket. Egy, az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló kormányrendelet szabályozza az ilyen ellátási formában működő körzeteket, és nem engedi ezután újak létrejöttét.

Dr. Bornemissza Anna már jó ideje nyugdíj mellett végezte a tevékenységet, néhány hónapja úgy döntött, hogy befejezi a munkát és végleg visszavonul. Nógrád megyében a doktornő volt az utolsó, aki területi ellátási kötelezettség nélkül működtette a körzetét, így a jövőben már nem lesz ilyen formátumú praxis.

A doktornő elmondta, hogy szándékosan nem pályázta meg a területi ellátási kötelezettséggel rendelkező munkakört, nem kívánt további körzeti munkát vállalni a felvázolt feltételekkel. A betegei között voltak, akik lakhely szerint is a körzetébe tartoztak, mások távolabbról jártak hozzá.

– Ugyanazt a munkát végeztem, amit a területi ellátási kötelezettséggel dolgozó társaim, a különbség csupán annyi, hogy nem volt kijelölt körzetem és alacsonyabb volt az ellátotti létszám – jegyezte meg.

Dr. Bornemissza Anna vállalkozási formában végezte a tevékenységet. A finanszírozási szerződés alapján a közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók finanszírozása nem különül el bérre és dologi kiadásokra, hanem  a  jogszabályokban meghatározott paraméterek szerint részesülhetnek díjazásban – közölte az OEP területi hivatala.

A rendelőhöz tartozó pácienseknek lehetőség szerint új háziorvost kell választaniuk, ahová át kell kérniük az egészségbiztosítási kártyájukat. A háziorvos választása független a bejelentett lakhelytől. Átjelentkezés esetén ha a választott orvos a jelentkezést elfogadja, az őt választó személy társadalombiztosítási azonosító jelét nyilvántartásba veszi és igazolást állít ki a jelentkező személy részére arról, hogy háziorvosi ellátását vállalta. Átjelentkezéskor a fogadó orvos az érintett személy írásbeli hozzájárulásával átkéri az előző háziorvostól  az egészségügyi törzskarton kivonatát. A biztosított lakhelyén illetékes háziorvosnak ellátási kötelezettsége van, így  az átjelentkezést  csak a jogszabály által meghatározottak szerint, különösen indokolt esetben utasíthatja el. Mindenki akarata szerint választhat magának új szolgáltatót. A bejelentkezésre nincs időbeli korlát, a következő orvoshoz fordulás esetén is intézhető. Az átjelentkezéssel kapcsolatos további információért  a Nógrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kell megkeresni – tájékoztatott a területi hivatal.

Selmeczi Kamill, az Alapellátó Orvosok Országos Szövetségének elnöke korábban úgy nyilatkozott, szerinte nincs elég orvos Magyarországon, a fiatal, motivált szakemberek inkább külföldre mennek. A helyzet javításához arra volna szükség, hogy jelentősen emelkedjen a háziorvosok jövedelme. Egy 20–30 éve praktizáló, 1200 beteget ellátó háziorvos havi nettó bére 130-150 ezer forint, ami szerinte távolról sem elég.

– Sok helyen a nővérek fizetése is magasabb, mint az orvosoké, hiszen ők alkalmazottként dolgoznak, akiket a vállalkozást működtető háziorvosoknak ki kell fizetni – nyilatkozta.