GINOP Plusz 3.2.1-21 pályázati felhívás – A támogatás célja, mértéke, összege

GINOP Plusz 3.2.1-21 III. Ütem.

A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról

Jelen Hirdetmény „A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül történő támogatásáról” program harmadik szakaszának meghirdetésével kapcsolatos pályázati feltételeket és információkat tartalmazza.

A Támogatást a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozatban (továbbiakban: 1300/2021. (V. 21.) Korm. határozat) nevesített, GINOP Plusz 3.2.1-21-2021-00001 – A munkavállalók és vállalatok alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása a munkaerő fejlesztésén keresztül című kiemelt projekt Felhívása alapján a Nemzetgazdasági Minisztérium, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok által alkotott konzorcium a Kulturális és Innovációs Minisztérium szakpolitikai közreműködésével, a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról, valamint a foglalkoztatás felügyeletéről szóló 2020. évi CXXXV. törvény továbbá a foglalkoztatást elősegítő szolgáltatásokról és támogatásokról szóló 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet 41.§-a (1) bekezdés felhatalmazása alapján feltételesen vissza nem térítendő támogatásként nyújtja.

A program forrását az Európai Szociális Alap+ és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

GINOP+ 3.2.1 Pályázati előregisztráció

 

 

Tartalom

 1. A támogatás célja 5
 2. Támogatás mértéke, összege 5
 3. Támogatható tevékenységek 5
  1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység 5
  2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek 6
 4. A támogatási kérelem benyújtásának feltételei 6
  1. Ki nyújthat be támogatási kérelmet? 6
  2. Milyen esetben nem nyújtható támogatás 9
  3. Nem nyújtható képzési támogatás 11
  4. Nem nyújtható általános csekély összegű (de minimis) továbbadott támogatás (1407/2013/EU bizottsági rendelet) 11
  5. Nem nyújtható mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) továbbadott támogatás az alábbi támogatásokhoz (1408/2013/EU Bizottsági rendelet) 12

  6. Nem nyújtható válságtámogatás 12
 5. Mikor és hogyan lehet benyújtani a támogatási kérelmet? 13
 6. Kérelmek típusai 14
  1. Együttes kérelem részletszabályai 14
 7. Képzésekre vonatkozó feltételek 15
  1. Milyen képzésekre lehet benyújtani támogatási kérelmet? 15
  2. Támogatható képzések típusai 15
  3. Milyen képzések nem támogathatók? 17
  4. További képzési feltételek 17
 8. A képzésben résztvevőkre vonatkozó feltételek 19
  1. Munkavállalók cseréje 20
 9. A képzőkre vonatkozó feltételek – Külső képzések esetében 21
  1. A képzésekre vonatkozó feltételek (külső -, belső képzésekre egyaránt) 22
 10. A képzésekkel kapcsolatos adatszolgáltatás 24
 11. A képzési program időtartama 25
  1. Mikor kezdhető meg a képzési program 25
  2. Mennyi idő alatt kell fizikailag befejezni a képzési programot? 25
 12. Elszámolhatóság 25
  1. Mekkora önerő kell a projekthez? 25
  2. Elszámolható képzési költség tételek 25
   1. Elszámolható képzési költség tételek – Vásárolt szolgáltatásként megvalósuló külső képzés esetében 26
   2. Elszámolható képzési költség tételek – Belső képzés esetében 26
  3. Elszámolható képzési óradíjak 27
  4. A Képzési támogatás összetétele 27
   1. Egy főre jutó maximálisan elszámolható képzési költség 28
   2. Egy főre jutó képzési költség számítása (képzési támogatásszámítás) 28
   3. További elszámolhatósági szabályok a képzési költségek vonatkozásában 29

  5. Bértámogatás összetétele 29
   1. Egy főre jutó bértámogatás 30
  6. Szakmai megvalósításban közreműködő munkatárs költsége – szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás 30
  7. Melyek az elszámolható költségek mértékére és arányára vonatkozó elvárások? 31

  8. Az elszámolható költségekkel kapcsolatos egyéb elvárások 31
 13. Támogatási intenzitás 32
 14. Horizontális szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások 33
 15. A Támogatás folyósítása 34
  1. Előlegigénylés 34
  2. Kifizetéssel kapcsolatos egyéb tudnivalók 35
 16. A projekt megvalósítása után milyen kötelezettségek állnak fenn? 35
  1. Eredményességmérési feltételek 35
  2. Továbbfoglalkoztatási kötelezettség 37
 17. A támogatási kategóriákra vonatkozó szabályok 37
  1. Általános csekély összegű (de minimis) támogatás szabályai 37
  2. Mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás szabályai 39
  3. Képzési támogatás szabályai 41
  4. A válságtámogatásra vonatkozó szabályok 42
  5. Támogatáshalmozódás 43
 18. Támogatott munkáltatók tájékoztatási kötelezettsége 44
 19. A támogatás kimeneteinek és eredményeinek nyomon követéséhez kapcsolódó adatgyűjtés 45

 20. Ügyfélszolgálatok elérhetősége 46
 21. A támogatást igénylő munkaadó nyilatkozatai 46
 22. Csatolandó mellékletek listája 57
  1. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatási kérelemhez? 57
  2. Milyen dokumentumokat kell csatolni a hatósági szerződéshez? 58
  3. Milyen dokumentumokat kell csatolni a támogatás elszámolásához? 58
 23. Mellékletek 61

 1. A támogatás célja

A támogatás célja, hogy a feltételeknek megfelelő vállalkozásoknak továbbadott támogatást nyújtson a munkahelyi képzések megvalósításához, ezzel növelve a termelékenységüket. Ennek érdekében a munkaadók az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatalhoz benyújtott kérelem alapján támogatást kaphatnak.

Jelen harmadik Hirdetményszakasz a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok munkavállalóinak szóló képzések finanszírozását segíti, különös tekintettel az energiaintenzív ágazatokban foglalkoztatott munkavállalókra.

 1. Támogatás mértéke, összege

  Az egy vállalkozás részére a jelen Hirdetmény alapján (meghirdetési szakaszonként összesen) nyújtható továbbadott támogatás maximális összege:

  Vállalatméret

  Maximális támogatási összeg

  Mikro-, kis- és középvállalkozás

  75 millió Ft

  Nagyvállalat

  150 millió Ft

  GINOP+ 3.2.1 Pályázati előregisztráció

   

   


  A támogatásra 2024. március 05. napjától nyújtható be kérelem, a forrás kimerüléséig, de legkésőbb 2024. június 30. napjáig.

  A 2021–2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII.28.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 638/2023. (XII.28.) Korm.rendelet) foglaltak alapján csekély összegű támogatásról és válságtámogatásról támogatási döntés 2024. június 30. napjáig hozható.

  A keretprogram teljes kerete 70 Mrd Ft, melyből a harmadik meghirdetési szakasz során a rendelkezésre álló keretösszeg összesen 15 milliárd forint az alábbi megoszlás szerint.

  • 5 milliárd forintra a 4.1 alpont és a 7. számú melléklet alapján energiaintenzív ágazatba (válságtámogatás) sorolt vállalkozások részére pályázható keret.
  • 10 milliárd forint a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint nagyvállalatok részére pályázható keret ágazattól és területi elhelyezkedéstől függetlenül.
 2. Támogatható tevékenységek

  A támogatás a munkavállaló egyénekre szól, az összegre a munkáltató jogosult és ez által a hatósági szerződés is a munkáltatóval köttetik.

  1. Kötelezően megvalósítandó, önállóan támogatható tevékenység

   Munkaerőpiaci alkalmazkodás támogatás keretében a foglalkoztató alkalmazkodóképességének és termelékenységének javítása érdekében az alábbi tevékenység támogatható önállóan:

   – képzések támogatása a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet 52. §-a szerinti képzési támogatásként; valamint az energiaintenzív ágazatokban a 638/2023. (XII.28.) Korm. rendelet 58. alcíme (130.§ -135. §) szerinti válságtámogatásként.

  2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek

   1. a támogatott vállalkozás munkavállalói képzésen történő részvétele miatt kieső munkaidőre jutó bruttó bér de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, valamint az energiaintenzív ágazatokban válságtámogatásként.
   2. A képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító költsége de minimis/ mezőgazdasági de minimis támogatásként választható, amely kizárólag mikro-, és kisvállalkozásnak minősülő támogatott vállalkozás esetében támogatható tevékenység. Erre a tevékenységre együttes támogatási kérelem esetében támogatás nem igényelhető

 

GINOP Plusz 3.2.1-21 Hirdetmény Felnőttképzési Intézmény GINOP Plusz 3.2.1-21 előregisztráció

#Ginop321 #Ginop #Bértámogatás #Képzésitámogatás #Képzés #Modello #Felnőttképzés #Tanfolyam #Softskill #IKT #Szakmaiképzés #Nyelviképzés #Informatikaiképzés #Excelképzés #Ginop+ #Ginop+321 #Támogatásikérelem #150millió #15milliárd #Önállókérelem #Együtteskérelem #Támogathatóképzések #Támogatás #Pályázat #Pályázatiforrás #Válságtámogatás #Előleg #Előlegigénylés #Fontosinformáció #IIIütem #3ütem #Ginop+321IIIütem #Mikrovállalat #Kisvállalat #Középvállalat #Nagyvállalat