Rongyszőnyeg készítő tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Rongyszőnyeg készítő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Rongyszőnyeg készítő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00060-15-10 0 07 1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2015-04-09
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-01 A termék készítésének egészség- és környezetvédelme
SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-02 A rongyszőnyeg készítésének története, a rongyszőnyeg alapanyagai, eszközei
SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-03 Rongyból készíthető termékek, méretei, kivitelezése
SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-04 A rongyszőnyeg készítésének minőségi követelményei, az elkészült termék befejezésének műveletei. Az értékesítés előkészítése.
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
10 – Könnyűipar
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE: –
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig:
Foglalkozás egészségügyi alkalmasság/az alapanyagokból adódó por, és atka allergia megállapítása foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján.
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Kézzel és kézi/emberi erővel működtethető eszközökkel rongyból, használt textíliákból különböző méretű és mintázatú szőnyeget, és egyéb szövött termékeket készít, az elkészült termék értékét meghatározza, és értékesítésre előkészíti.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Ipari és építőipari foglalkozások
FEOR száma: 7418
Foglalkozás megnevezése: Szövő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Rongyszőnyeg készítő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés összóraszáma minimum: 300
A képzés összóraszáma maximum: 600
Elméleti képzés idő aránya (%): 27
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 73
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELE
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése A termék készítésének egészség- és környezetvédelme
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 6
A képzés óraszáma  maximum: 12
Elméleti képzés idő aránya (%): 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 50
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a rongyszőnyeg készítése során keletkező egészségügyi és környezetkárosító hatásokat. Képes a baleseti, és
károsító források felismerésére. Elfogadja a lehetséges ártalmakat, amelyek az alapanyagok előkészítése során felléphetnek, és
ennek megfelelően végzi a munkáját Felelősséget vállal saját magáért a munkavédelmi szabályok betartása érdekében Ismeri a termék alapanyagai előkészítése során fellépő baleseti, környezet-, és egészség károsító forrásokat Képes a baleseti, és
károsító források felismerésére. Elfogadja a lehetséges ártalmakat, amelyek az alapanyagok előkészítése során felléphetnek, és ennek megfelelően végzi a munkáját Önállóan védekezik az alapanyagok előkészítése során fellépő ártalmak ellen. Ismeri a rongyszőnyegszövés előkészítése, és tevékenysége során alkalmazandó higiéniai előírásokat. A rendelkezésre álló információk birtokában képes a higiéniai előírásokat szakszerűen alkalmazni. A higiéniai előírások betartásához szükséges szereket, eszközöket, kiegészítőket, megbízhatóan használja. Önállóan kiválasztja a higiénia betartásához szükséges szereket, eszközöket,
kiegészítőket, és felelősen alkalmazza. Ismeri a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat Képes betartani a munka és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat Belátja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartásának fontosságát Betartja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat Tisztában van a munkavédelmi szabályok megszegésének következményeivel Képes a munkavédelmi szabályok betartására Munkavégzése során szem előtt tartja a munkavédelmi szabályok megszegésének következményeit Felelősséget vállal saját magáért a munkavédelmi szabályok betartása érdekében
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A rongyszőnyeg készítése a hátrányos helyzetű térségekben élők számára kitörési lehetőséget kínál. Jelentősebb beruházás nélkül munkalehetőséget, megélhetést biztosíthat a képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára. Kis településeken élők számára bevételi forrás lehet az általuk tervezetten elkészített, minőségi rongyszőnyeg. Az elhasznált, olcsó, és másra nem alkalmas textilekből használható, értékes, piacképes terméket tudnak előállítani, amely most újra keresett, divatos lakás-kiegészítő lett. A képzettséggel akár a térségben működő szövőműhelyekben elhelyezkedhetnek, akár önállóan, bedolgozóként is tevékenykedhetnek. A Munkaügyi Központok kimutatása szerint a munkanélküliek száma télen a legmagasabb, a munkanélküliségi ráta általában 0,3- 0,4 %-kal nő, ezt az átmeneti időszakot a télen, és fűtött körülmények között, értéket teremtő rongyszőnyeg készítő foglakoztatással lehetne javítani. Ezzel a szezonális munkával legális jövedelemre lehet szert tenni, akár szociális foglalkoztatási szövetkezet keretén belül is. Jelenleg a rongyszőnyegszövés területére vonatkozó szakképesítés hiányzik. Lehetőséget ad a régen elfeledett tevékenységet és terméket modernizálni, kis befektetéssel, környezetkímélő módon, a piac által igényelt minőségben és méretben előállítani, ami a befektetett alapanyag, és munka értékét megtöbbszörözheti.
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A rongyszőnyeg készítésének története, a rongyszőnyeg alapanyagai, eszközei
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS
AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 30
A képzés óraszáma maximum: 60
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia Ismeri az elhasznált textilek felhasználásának történetét Képes összefoglalni a legfontosabb történeti szakaszokat Érdeklődik a szövés története iránt Együttműködve a társaival időrendi sorrendet tud felállítani. Megismeri a rongy újra felhasználásának okát, első alkalmazásának szükségességét. Elfogadja a rongy felhasználásának indokait. Ismeri a termék készítéséhez használt eszközök fejlődését, a legáltalánosabban elterjedt eszközöket, a kiegészítő eszközöket, szerszámokat Képes megnevezni a használt eszközök részeit, és a termék készítéséhez szükséges egyéb szerszámokat Belátja, hogy a készítés folyamatához szükséges az eszközök részeinek pontos ismerete, és a kiegészítő eszközök fontosak. Önállóan ismeri fel és különbözteti meg a tanultak alapján a termék előállító eszközöket, és a hozzájuk tartozó kiegészítő eszközöket. Megérti az eszközök szövésre előkészítésének különbségét, folyamatát, a lépések sorrendjét. Megtervezi az elkészítésre kerülő termékhez szükséges eszköz előkészítését, szükséges sorrendet összeállítja. Szabálykövető magatartást tanúsít az eszközök előkészítésekor, mind az eszközök, mind saját épsége miatt. Önállóan, és felelősséggel alkalmazza az eszközökre vonatkozó előkészítési előírásokat. Azonosítja azokat az eszközöket, amelyek alkalmasak a termék elkészítésére. Képes összeállítani, és szövésre alkalmassá tenni az eszközt. Törekszik az eszközök előkészítésekor a helyes sorrend, és a
balesetvédelmi szabályok betartására. Segítséggel, másokkal együttműködve előkészíti az eszközt szövésre. Alkalmazza a rongy fonallá készítésének módszerét. Felcsíkozza a rongyot, és fonallá sodorja. Törekszik a azonos szélességű csíkok kialakítására, és
összefűzésére. Képes az önellenőrzésre, az egyenletesség érdekében hibáinak javítására. Megérti a kézi eszközökre vonatkozó
balesetvédelmi szabályokat. Betartja munkája során az eszközök használatára vonatkozó előírásokat. Szem előtt tartja a saját és mások testi épségét. Felelősséget vállal saját munkájáért. A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája A rongyszőnyeg készítése a hátrányos helyzetű térségekben élők számára kitörési lehetőséget kínál. Jelentősebb beruházás nélkül munkalehetőséget, megélhetést biztosíthat a képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára. Kis településeken élők számára bevételi forrás lehet az általuk tervezetten elkészített, minőségi rongyszőnyeg. Az elhasznált, olcsó, és másra nem alkalmas textilekből használható, értékes, piacképes terméket tudnak előállítani, amely most újra keresett, divatos lakás-kiegészítő lett. A képzettséggel akár a térségben működő szövőműhelyekben
elhelyezkedhetnek, akár önállóan, bedolgozóként is tevékenykedhetnek. A Munkaügyi Központok kimutatása szerint a munkanélküliek száma télen a legmagasabb, a munkanélküliségi ráta általában 0,3- 0,4 %-kal nő, ezt az átmeneti időszakot a télen, és fűtött körülmények között, értéket teremtő rongyszőnyeg készítő foglakoztatással lehetne javítani. Ezzel a szezonális munkával legális jövedelemre lehet szert tenni, akár szociális foglalkoztatási szövetkezet keretén belül is. Jelenleg a rongyszőnyegszövés területére vonatkozó szakképesítés hiányzik. Lehetőséget ad a régen elfeledett tevékenységet és terméket modernizálni, kis befektetéssel, környezetkímélő módon, a piac által igényelt minőségben és méretben előállítani, ami a befektetett alapanyag, és munka értékét megtöbbszörözheti.
3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése Rongyból készíthető termékek, méretei, kivitelezése
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 100
A képzés óraszáma maximum: 200
Elméleti képzés idő aránya (%): 35
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 65
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Megismeri a különböző eszközökön elkészíthető termékek méreteit. Képes kiválasztani az eszközökön azokat a beállításokat, amelyek a szükséges szélességet és hosszúságot tudják eredményezni. Elfogadja az eszközök beállításának korlátait, vagy rugalmasságát. Irányítással, segítséggel a tervezett termék hosszát és szélességét beállítja. Azonosítja a rongyból készíthető termékek körét. Meghatározza a rongy termék típusát. Nyitott a rongyból készíthető textilekre. Önállóan választja ki a feladathoz a szükséges termék méretét. Megérti, hogy a rongytermék finomságát, tartósságát befolyásolja a rongyfonal vastagsága. Előkészíti a termék méretéhez szükséges rongyfonalat. Szem előtt tartja a rongyszál finomsága és tartóssága közötti összefüggést. Önállóan, folyamatos önellenőrzéssel készíti el a rongyszálat. Megérti a termék tervezésének egyszerű lépéseit, az egyszerű minta kijelölésének lehetőségét az eszközön. Bejelöli , előrajzolja az előkészített eszközön, vagy kockás papíron (mintarajz) a díszítés elhelyezését. Elfogadja a minta felrajzolásának módjait. Irányítással, segítséggel a tervezett termék hosszában és szélességében jelöli be a minták helyét és formáját. Betartja a méret és díszítés elhelyezésének arányait. Megismeri az egyszerű mintaelhelyezés tervezési módjait, a mintarajz készítésének alapjait. Megtervezi a rongyszőnyeg méretben a díszítés elhelyezésének arányait. Útmutatással, de önállóan végzi el a minta tervezését. Ismeri a szövőeszközök szövésre előkészítésének szabályszerűségeit. Előkészíti a szövőeszközöket a termék tervezett méretének megfelelően. A kézi szövőeszközön a továbbító hengerek beállításának segítségével meghatározza a leszövendő szövet hosszát. A nyüstön középen kiméri és bejelöli a láncfonalak/szövet szélességét. Motivált a feladat sikere végrehajtásában. Összetettebb feladathelyzeteben irányításra és folyamatos önellenőrzésre van szüksége. Szövésre alkalmassá teszi a szövőeszközöket. Felköti a kezdőpálcát, és a mintakendő, valamint a lábtörlő szövéséhez, a szélességi és hosszúsági méretek figyelembe vételével elkészíti a szövőeszköz felvetését, feltekeri a láncfonalakat. Elkötelezett a precíz szakmai munka mellett. Irányítással és segítséggel végzi el a felvetést. Rendelkezik a rongytermék elkészítésének ismeretével, és az elkészítés lépéseinek sorrendjét alkalmazza. A rongyfonalakat előkészíti a tervezett méretnek és díszítésnek megfelelően. Elkötelezett a minőségi szakmai munka mellett. Önállóan, folyamatos önellenőrzéssel készíti elő az alapanyagot. A mintakendő elkészítésénél felhasználja a mintákról és a kötéstechnikákról tanultakat. Gyakorolja a rojtok kimérését, lecsomózza, a láncfonalakat egymástól azonos távolságra rögzíti. Elkészíti a rongyszövetben alkalmazható mintákkal és az egyes mintáknál szükséges kötéstechnikákkal mintakendőt. Szem előtt tartja a a minőségi munka követelményeit és törekszik a minták tanultak szerinti pontos elkészítésére. Irányítással és segítséggel végzi el a feladatot, folyamatos ellenőrzés és önellenőrzés mellett.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A rongyszőnyeg készítése a hátrányos helyzetű térségekben élők számára kitörési lehetőséget kínál. Jelentősebb beruházás nélkül munkalehetőséget, megélhetést biztosíthat a képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára. Kis településeken élők számára bevételi forrás lehet az általuk tervezetten elkészített, minőségi rongyszőnyeg. Az elhasznált, olcsó, és másra nem alkalmas textilekből használható, értékes, piacképes terméket tudnak előállítani, amely most újra keresett, divatos lakás-kiegészítő lett. A képzettséggel akár a térségben működő szövőműhelyekben elhelyezkedhetnek, akár önállóan, bedolgozóként is tevékenykedhetnek. A Munkaügyi Központok kimutatása szerint a munkanélküliek száma télen a legmagasabb, a munkanélküliségi ráta általában 0,3- 0,4 %-kal nő, ezt az átmeneti időszakot a télen, és fűtött körülmények között, értéket teremtő rongyszőnyeg készítő foglakoztatással lehetne javítani. Ezzel a szezonális munkával legális jövedelemre lehet szert tenni, akár szociális foglalkoztatási szövetkezet keretén belül is. Jelenleg a rongyszőnyegszövés területére vonatkozó szakképesítés hiányzik. Lehetőséget ad a régen elfeledett tevékenységet és terméket modernizálni, kis befektetéssel, környezetkímélő módon, a piac által igényelt minőségben és méretben előállítani, ami a befektetett alapanyag, és munka értékét
megtöbbszörözheti.
3.4. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00060-15-10 0 07 1 /M-04
A programkövetelmény modul megnevezése
A rongyszőnyeg készítésének minőségi követelményei, az elkészült termék befejezésének műveletei. Az értékesítés előkészítése.
3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 164
A képzés óraszáma maximum: 328
Elméleti képzés idő aránya (%): 20
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 80
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a lábtörlő méretét, a kisebb szövetben és a nagyobb igénybevétel esetén alkalmazható egyszerűbb mintákat. Alkalmazza az alapanyagok kiválasztásánál az azonos eredetű szálból készült rongy választására, kezelhetőségére vonatkozó szabályokat. Kiméri a rojtok szélességét, gyakorolja a láncfonalak egyenletes lekötését, előszövést készít. A rongyfonalakat a tervezett mintának megfelelően előkészíti, a minta tervét a láncfonalakon bejelöli. Elkészíti a lábtörlőt. A rongyfonalak összeválogatásánál szem előtt tartja a szövetek és színezésük mosáskori viselkedését. Megérti, hogy a kisebb szövet elkészítése segíti és gyakorlás a nagyobb méretű rongytermékek minőségi előállításához. Képes önellenőrzésre, és a hibák javítására a
pontos munkavégzés érdekében. Betartja a rongyfonal finomságára vonatkozó elveket. Tudja a lábtörő méretét és az elkészítéshez az eszközök előkészítésének szélességét, és hosszúságát. Alkalmazza azokat az ismereteit, hogy az elkészítendő
termékek a felvetés méreteiben hányszor kerülhetnek leszövésre. A további rongylábtörlőhöz képes az alapanyag kiválasztására, előkészítésére, a termék elkészítésére. Elfogadja az elkészült lábtörlő minőségére vonatkozó követelményeket. Önállóan elkészíti a rongylábtörlőt. Megérti az elkészült termék levágásának szabályait, baleseti forrásait. Ismeri a lábtörlő rojtozására, tisztázásra vonatkozó szabályokat. Az elkészült termékeket levágja, a rojtok megtartásával a termékeket különválasztja. A rojtokat lecsomózza, a felesleges, kiálló anyagdarabokat eltisztázza, levágja. Szem előtt tartja a használhatóság és a minőség összhangját. Munkája során a hibákat önállóan tárja fel, és figyelmet fordít a kisebb
hibák megszüntetésére. A tarisznya méretének ismeretében szövésre alkalmassá teszi a szövőeszközt. A kézi szövőeszközön beállítja a továbbító hengereket a tarisznya hosszúságának megfelelően. A nyüstön középen kiméri és pontosan kijelöli a a
láncfonalak helyét. Felköti a kezdőpálcát, és a láncfonalakat feltekeri, elkészíti a felvetést. Segítséggel előkészíti az eszközt a tarisznya szövéséhez. Betartja a tarisznya méretére, tervezésére vonatkozó elveket. Alkalmazza az alapanyag előkészítésénél, és a fűl elkészítésénél a tanult ismereteit. Képes a rongytarisznya tervezésére, alapanyag előkészítésére, szövésére. Törekszik a rongytarisznya szövésekor a minőségi követelmények betartására. Kreatív módon készíti el a rongytarisznyát. Megérti az elkészült termék levágásának szabályait, baleseti forrásait. Az elkészült termékeket levágja, a rojtok megtartásával a terméket különválasztja. Gyakorolja a tarisznya összeállításának, eltisztázásának lehetőségeit. Fület készít, és rádolgozza az összeállított tarisznyára. Nyitott a feladatok megértésére és motivált azok sikeres végrehajtásában. Újszerű, vagy összetettebb feladat esetében irányításra és folyamatos ellenőrzésre van szüksége. Ismeri a szövőeszközök szövésre előkészítésének szabályszerűségeit A kézi szövőeszközön beállítja a továbbító hengereket a fürdőszoba, és összekötő szőnyeg hosszának megfelelően. A szövőeszköz teljes szélességében előkészíti az eszközt szövésre. A láncfonalakat feltekeri, elkészíti a felvetést. Együttműködés és felelősség jellemzi az adott terület képzett szakemberével.
Ismeri a fürdőszoba szőnyeg és az összekötő szőnyeg méreteit, a szükséges alapanyagok előkészítésének szabályszerűségeit. A tanultak alapján egyszerűbb mintázási tervet készít a szőnyegekhez. Kiválogatja és előkészíti a szükséges mennyiségben az alapanyagokat. Folyamatosan törekszik a szövet szélességének, és a tömörítésének egyenletességére. Munkája során a hibákat önállóan tárja fel, és figyelmet fordít a kisebb hibák megszüntetésére, segítséget kér a nagyobb problémák megoldására. Felköti a kezdőpálcát, és a rojtok kimérése, a láncfonalak távolságának biztosítása, illetve előszövés után a tervnek megfelelően elkészíti a szőnyegeket. Tudja, hogy a termékek levágásakor az elkészült szövet méretei változnak. Levágja a fürdőszoba és az összekötő szőnyegeket, a rojtok megtartásával szétvágja azokat. Lecsomózza, és eltisztázza a minőségi követelményeknek megfelelően. Elkötelezett a abban, hogy az amit elkészített megfeleljen az elvárásoknak. Önállóan végzi munkáját, folyamatos önellenőrzés mellett. Alkalmazza az eszközök előkészítésének sorrendjére vonatkozó ismereteit. Megérti, hogy a falvédő mérete és a benne elhelyezhető minták aránya fontos. Betartja a rongy falvédő tervezésekor a mintázási szabályokat. Előkészíti a szükséges mennyiségben és minőségben a rongyfonalat. Elkötelezett a minőségi rongyszőnyeg készítésében. Felelősséget vállal saját munkája minőségéért. Ismeri a rongyfonal kiválasztására, előkészítésére vonatkozó elveket. Betartja az elkészítés minőségét előíró szabályokat. Előkészíti a kézi szövőeszközt a falvédő szövésére: a nyüst teljes szélességében és az eszköz teljes hosszában feltekeri a láncfonalakat. Megszövi, tisztázza, és rojtozza a követelményeknek megfelelően. Elkötelezett a minőségi rongyszőnyeg készítésében. Munkáját önállóan végzi. Betartja a szövés minőségét elősegítő szabályokat. Tudja, hogy a vizsgaremeke megmutatja az eddigi elméleti és gyakorlati tapasztalatait. Megfogalmazza a vizsgaremekével elérni kívánt hatást,
használhatóságát. Megtervezi a vizsgaremekét, elkészíti a mintarajzot, előkészíti  a szükséges minőségű és mennyiségű rongyfonalat, szövőeszközt. Megszövi, tisztázza, rojtozza. Minősítésre előkészíti. Magára nézve kötelezőnek tartja a megtanult szabályokat. Önkritikus a saját munkájával szemben. Segítséggel előkészíti az eszközt a vizsgaremek elkészítéséhez. Kreatívan, saját hibáit folyamatosan korrigálva, az elvárt minőségben elkészíti a vizsgaremekét. Megismeri a kézzel készített termékek
értékesítésének lehetőségeit. Képes elhelyezni a rongyból szőtt termékeket a kereskedelmi folyamatban. Felméri az általa készítendő termékekre vonatkozó igényeket, az értékesítési lehetőségeit. A munkafeltételeinek ismeretében megtervezi az általa elkészítendő termékek körét. Elfogadja az értékesítési csatornák adta lehetőségeket. Tudatosan törekszik a kedvező értékesítési források megtalálására. Megérti a termék árképzésének fontosabb elemeit, a gazdaságosság főbb szempontjait. Szakmai ismeretei birtokában képes kiszámolni az elkészült termékre fordított anyagmennyiséget, munkaórát és annak árát. Önkritikusan állapítja meg munkái árát. Az értékesítésre vonatkozó döntéseit önállóan hozza meg.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A rongyszőnyeg készítése a hátrányos helyzetű térségekben élők számára kitörési lehetőséget kínál. Jelentősebb beruházás nélkül munkalehetőséget, megélhetést biztosíthat a képzettséggel nem rendelkező, alacsony iskolázottságú felnőttek számára. Kis településeken élők számára bevételi forrás lehet az általuk tervezetten elkészített, minőségi rongyszőnyeg. Az elhasznált, olcsó, és másra nem alkalmas textilekből használható, értékes, piacképes terméket tudnak előállítani, amely most újra keresett, divatos lakás-kiegészítő lett. A képzettséggel akár a térségben működő szövőműhelyekben elhelyezkedhetnek, akár önállóan, bedolgozóként is tevékenykedhetnek. A Munkaügyi Központok kimutatása szerint a munkanélküliek száma télen a legmagasabb, a munkanélküliségi ráta általában 0,3-0,4 %-kal nő, ezt az átmeneti időszakot a télen, és fűtött körülmények között, értéket teremtő rongyszőnyeg készítő foglakoztatással lehetne javítani. Ezzel a szezonális munkával legális jövedelemre lehet szert tenni, akár szociális foglalkoztatási szövetkezet keretén belül is. Jelenleg a rongyszőnyegszövés területére vonatkozó szakképesítés hiányzik. Lehetőséget ad a régen elfeledett tevékenységet és terméket modernizálni, kis befektetéssel, környezetkímélő módon, a piac által igényelt minőségben és méretben előállítani, ami a befektetett alapanyag, és munka értékét megtöbbszörözheti.

A Rongyszőnyeg készítő tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.