Légiutas- kísérő tanfolyam

Légiutas- kísérő tanfolyam

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

Légiutas- kísérő

Jelentkezzen most!

Légiutas- kisérő tanfolyam

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

Légiutas- kísérő

Szakmai programkövetelmény azonosító száma:  

SzPk-00010-14-13 0 05 3

Szakmai programkövetelmény érvényessége  

2014-07-03

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL

új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ

igen

programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-01 Repüléselmélet
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-02 Légitársasági biztonsági kultúra
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-03 Légiforgalmi egészségügyi ismeretek
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-04 Általános légitársasági ismeretek
SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-05 Fedélzeti szolgáltatások ismerete

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

13 – Közlekedés

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 • szakközépiskolai szakmai érettségi végzettség

Szakmai előképzettség

 • szakmai előképzettséghez nem kötött

Egészségügyi alkalmassági követelmények

szükséges, éspedig:

 • Orvosi Minősítés 2 Egészségügyi osztály

Előírt gyakorlati idő

 • nem szükséges

Egyéb feltételek

szükséges, éspedig:

 • középszintű angol nyelvtudás

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

Napjainkban egyre nagyobb helyet kap a légi közlekedés az emberek utazási formái között. Ennek megfelelően   folyamatos   igény   van   a   légitársaságok   részéről   olyan   magas   szinten   képzett szakemberekre, akik a repülőtereken és a repülőgép járatokon szakszerűen képesek ellátni az utasok kísérését, irányítását, segítését, kiszolgálását úgy, hogy mindeközben rendelkeznek megfelelő légitársasági, repülésbiztonsági, egészségügyi és konfliktuskezelési ismeretekkel. A légiutas- kísérő megalapozott légitársasági ismeretekkel rendelkezik, fejlett kapcsolatteremtési és kommunikációs képessége és a szakma gyakorlásához megfelelő angol szakmai szókincse van. Érti azokat a kifejezéseket és leggyakrabban előforduló szavakat, amelyek a légiutas- kísérő szakma repülésbiztonsági és normál üzemelési eljárásaival kapcsolatosak (pl. repülés biztonság, repülés védelem, általános légitársasági ismeretek, fedélzeti utas kiszolgálás, utasokkal való bánásmód). Megérti a lényeget a rövid, világos, egyszerű üzenetekből és tájékoztatásokból. Tud, illetve meg tud keresni szükség esetén bizonyos információkat az egyszerű, szakmai szövegekben, például kézikönyvekben, repülőtéri tájékoztató prospektusokban, a légitársaságok menetrendjeiben angol nyelven is. Hatékony kommunikációra képes magyar és angol nyelven, amely során a konfliktuskezelés módszereit is jól tudja alkalmazni. A mindennapi párbeszédben képes arra, hogy a fedélzeti szituációkban magyar és angol nyelven is folyamatos maradjon a beszélgetés. A képzést elvégző tudása alapján rendelkezik mindazokkal a képességekkel, melyek szükségesek feladatai felelősségteljes elvégzéséhez. Munkáját felelősségteljesen, önállóan, a szabályok szigorú betartása mellett végzi.

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
Kereskedelmi és szolgáltatási foglalkozások  

5232

Utaskísérő (repülőn, hajón)  

Légiutas-kísérő

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 252 354
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

3.1.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

Repüléselmélet

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 48 70
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Rendelkezik meteorológiai alapismeretekkel az alábbi témakörökben: Időjárást befolyásoló tényezők. Zivatarok. Földfelszín felmelegedésének következményei: Talaj közeli turbulencia, Hegyi hullámok, Jet stream (futóáram), CAT, Felhő nélküli turbulencia.  

 

 

 

Képes az időjárás előrejelzésnek megfelelően felkészülni a repülési feladatra. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

 

Magára nézve kötelezőnek fogadja el a munkájához kapcsolódó szabályokat, tisztában van azok fontosságával. Munkáját felelősen végzi. Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Tevékenysége során együttműködő, empatikus de határozott.

 

 

Tevékenységét önállóan, pontosan, a vonatkozó előírásoknak

megfelelően végzi. Képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz.

Turbulencia definíciója. Turbulencia fokozatai. Időjárás előrejelzés eszközei: Időjárás jelentés. Radar. Közeli repülőgépek jelzései. ATC (Air Traffic Control. A repülőgép saját műszerei.  

 

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi.

 

Képes az önellenőrzésre, esetleges hibái javítására. Feladataihoz kapcsolódóan a gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat, hibákat.

Turbulencia előfordulása terület- és évszak függő: Japán, Dél-Kelet Ázsia, Ausztrália, Indiai Óceán, Oroszország, USA, Európa sajátosságai.
 

Ismeri az információs és vészhelyzeti jelképeket.

Tudja értelmezni a tanult információs és vészhelyzeti jelképeket.
 

 

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes egy egyszerű időjárás előrejelzést angolul értelmezni. Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Rendelkezik az alábbi aerodinamikai alapismeretekkel: Az aerodinamika alaptörvényei. Aerodinamikai erők. A repülőgép szárnyának aerodinamikája. A repülőgépre ható erők. A vízszintes repülés repülésmechanikai viszonyai. A repülőgép emelkedése, felszállása.  

 

Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

A repülőgép siklása, leszállása. Felhajtóerő tényező növelő eszközök és berendezések. A repülőgép egyensúlya. Stabilitási anomáliák. A repülőgép kormányozhatósága.  

Képes elmagyarázni a repülőgép kormányozhatóságát, a repülőgép levegőbe emelkedését angolul, egyszerű szavakkal.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.
Rendelkezik térképészet, navigáció,

útvonalismeret alapismeretekkel az alábbiak szerint: Ismeri a térképészet, navigáció, útvonalismeret alapfogalmait.Megérti a szél hatását a repülésre. Meg tudja határozni a rádiós navigációs elemeket.

 

 

Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik.

 

Tisztában van az útvonal repülés fogalmával.

Képes elmagyarázni különböző repülési útvonalakat.
 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli kommunikációra.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

Ahhoz, hogy a képzésben résztvevő a légitársaságok által elvárt színvonalon tudja segíteni és tájékoztatni az általa kísért utasokat, szüksége van arra, hogy a képzés során elsajátítsa a polgári repülésben használatos terminológiákat, megismerje az alapvető aerodinamikai törvényeket, repüléssel kapcsolatos fizikai és fiziológiai hatásokat, törvényszerűségeket, a magasságváltozás hatásait és a vonatkozó angol kifejezéseket.

3.2.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése  

Légitársasági biztonsági kultúra

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 54 74
Elméleti képzés idő aránya (%) 40
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 60

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

 

A képzést követően tudása a vészhelyzetekről: Ismeri a vészhelyzet fogalmát és

a vészhelyzet előfordulásának valószínűségét. Felismeri és tudja a vészhelyzetek fajtáinak sajátosságait,

így: Tűz/füst a fedélzeten, Dehermetizáció, Túlélés, mentés.

Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására. Alkalmazza a kommunikáció előre egyeztetett formáit normál és vészhelyzetben.Jó áttekintő és helyzetfelismerő

képességgel rendelkezik. Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti jelképeket.

 

 

Érzelmi stabilitás, kiegyensúlyozottság, jó stressztűrő képesség jellemzi. Képes ismeretei helyén való alkalmazására. Munkája során határozott, körültekintő, elővigyázatos. Mozgáskoordinációja jó.

 

 

Munkáját önállóan végzi, de képes az utasítások pontos követésére is. Tetteiért, tevékenységéért felelősséget vállal, felelős döntéseket hoz. Képes az önellenőrzésre, az esetleges hibái javítására.

Pilótakabin személyzet cselekvőképtelenné válása, Bomba a fedélzeten, Robbanószerkezet elhelyezésére alkalmazott eljárás, Jogellenes cselekmény a kabinban, Tankolás és üzemanyag leszívás utasokkal a fedélzeten.  

 

Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére. Alkalmazza a vészhelyzetekkel kapcsolatos elméleti ismereteket.

 

 

 

 

 

A repülési feladat kezdete előtt önállóan felkészül a feladataira.

 

 

Feladataihoz kapcsolódóan gyorsan, hatékonyan oldja meg a felmerülő problémákat. Képes hatékonyan kiküszöbölni és megszüntetni a hibákat.

Érti a repülőesemények megelőzésének fontosságát, valamint az utasok és a kabin előkészítésének fontosságát. Ismeri a vészhelyzetek fajtáit. Ismeri a vészhelyzetben tanúsított tevékenység jogi következményeit.  

 

 

Betartja és betartatja a vészhelyzetek megelőzéséhez és elhárításához szükséges kötelmeket.

 

 

Tudja, hogy a tűz a fedélzeten az előforduló vészhelyzetek egyik legsúlyosabb fajtája.

Alkalmas a tűz megelőzésére és a tűz esetén annak oltására a megfelelő tűzoltó anyag felhasználásával az előírt tűzoltási módszer betartásával.
 

 

 

 

 

Ismeri a vészhelyzetek fajtáival kapcsolatos angol kifejezéseket.

Képes hatékonyan kommunikálni: vészhelyzetben angolul és magyarul, azonnali kényszerleszállás során szárazföldre vagy vízfelületre, kabin felkészítés és kényszerleszállás esetében, az utasok mentése során.
 

A renitens utas megfelelő kezelése érdekében: Ismeri és megérti a jogi szempontokat és

megközelítést az agresszív magatartás tekintetében. Ismeri a vonatkozó törvényeket, rendeleteket, Nemzetközi Egyezményeket, nemzeti törvényeket,

Képes alkalmazni a három fenyegetési szintnek megfelelő eljárásokat. Képes biztosítani vészhelyzet esetén a kísért személy számára is a zavartalan menekülés lehetőségét még akkor is, ha a felügyeletet a normál üzemelés alatt kényszerítő eszköz

 

 

 

amelyek a légi jármű fedélzetén elkövetett jogellenes cselekményeket üldözik. Tudja a

kiutasított és be nem fogadott személyekkel kapcsolatosan a légiutas- kísérők felelősségi körét.

alkalmazásával látták el. Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére.Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti

jelképeket.Jó áttekintő és helyzetfelismerő képessége van

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel. Képes kommunikálni a renitens utassal magyarul és angolul.
 

 

Ismeri a bal oldali ajtók, szerviz ajtó, pilótakabin ajtó, vészkijárati ablakok használatát. Ismeri a szolgálati ülés és felszerelésének használatát. Ismeri a fedélzeti audio-vizuális berendezés használatát.

Képes alkalmazkodni a légitársasági biztonsági kultúra követelményeihez.Képes a konfliktusok gyors és hatékony megoldására.

Jó áttekintő és helyzetfelismerő képességgel rendelkezik. Képes a tanultak alapján sematikus vázlatrajz olvasására, értelmezésére.

Ismeri a biztonsági berendezések (tűzoltó, oxigén,egészségügyi felszerelések, defibrillátor, mentőkötelek, vészcsúszdák, lámpák,megafon,vészrádió, füstvédő csuklya, balta, mentőmellény) használatát.  

 

Munkája során képes a biztonsági berendezések szakszerű használatára. Értelmezni tudja az információs és vészhelyzeti jelképeket.

 

Rendelkezik a témakörhöz kapcsolódó szakmai angol nyelvi szókinccsel.

Képes a témában a mindennapi feladatai ellátásához szükséges, egyszerű szakmai angol nyelvi szóbeli

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

Egy légiutas- kísérő bármikor kerülhet olyan vészhelyzetbe, problémás szituációba munkája során, ahol – lehetőségeihez mérten – neki kell a helyzetet kezelni, a problémát megszüntetni, vagy mindezekben tevékenyen részt venni. Ennek érdekében a képzésben résztvevőnek ismernie kell a legfontosabb vészhelyzeti alapfogalmakat, a vészhelyzetek fajtáit, hiszen a vészhelyzeti alapismeretek birtokában képes csak a munkája során felmerülő helyzetek kezelésére. Fel kell tudnia ismerni az alapos   felkészültség,   az   általános   éberség   és   az   azonnali   átgondolt   cselekvés   jelentőségét   a vészhelyzetek megelőzésében és elhárításában. Ismernie kell az alapvető fogalmakat, összefüggéseket, melyek egyben a repülésbiztonsági tudatosságát is megalapozzák és felépítik a biztonsági kultúrát. El kell sajátítania a repülési feladat során betöltött részfeladatra vonatkozó alapvető szabályokat. Ismernie kell   a   vészhelyzetekkel   kapcsolatos   teendőit,   ilyen   helyzetekben   az   egyes   felek   jogait   és kötelezettségeit, továbbá a vészhelyzetek során betöltött szerepének jogi következményeit. Ismernie és alkalmaznia kell tudni a konfliktusok kezelésére szolgáló hatékony módszereket, s e módszereket alkalmaznia kell a renitens utasok kezelésében.

3.3.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00010-14-13 0 05 3 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Légiforgalmi egészségügyi ismeretek

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 57 77
Elméleti képzés idő aránya (%) 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 70

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

Légiutas- kísérő tanfolyam egyéb információk

 Légiutas- kísérő

Légiutas- kísérő tanfolyam

A Légiutas- kísérő tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.