Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam

 

 1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

 1. b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE

 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

Szakmai programkövetelmény azonosító száma:  

SzPk-00008-14-05 0 08 2

Szakmai programkövetelmény érvényessége  

2014-06-12

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
 • egy adott tevékenység, munkaterületi feladat magasabb szinten gyakorolható

 1. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
 • igen

programkövetelmény modul azonosító száma  

modul megnevezése

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-01 Hidraulikus elemtechnika
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-02 Hidraulikus vezérléstechnika
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-03 Hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-04 Arányos (proporcionális) technika a hidraulikában
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-05 Mobil hidraulikus hajtások
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-06 Axiáldugattyús rendszerek a hidraulikában
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-07 Hidraulikus rendszerek kialakítása
SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-08 Pneumatikus rendszerek alapjai, üzemeltetése

Jelentkezzen most!

 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolam

 1. AZ       OKJ-BAN       SZEREPLŐ       AZON       SZAKMACSOPORT,       AMELYBE       A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ

5 – Gépészet

 

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK

Iskolai előképzettség

 • nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

Szakmai előképzettség

 • az Fktv. szerinti egyéb szakmai képzéssel szerzett szakmai végzettség(ek), éspedig

Gépészeti szakmacsoportba tartozó szakképesítés, szakmunkás, vagy magasabb szakmai végzettség, vagy a bemeneti kompetencia mérés során ennek megfelelő eredmény teljesítése.

Egészségügyi alkalmassági követelmények

szükséges, éspedig:

 • foglalkozás egészségügyi vizsgálat

Előírt gyakorlati idő

szükséges, éspedig:

 • 1 év gépkezelői gyakorlat

Egyéb feltételek

 • nem szükséges

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA

A hidraulikus   és   pneumatikus   berendezések   gépkezelője,üzemeltetője,   hajtástechnikai   eszközök kezelője, üzemeltetője. Az ipar különböző területein megjelenő gépkezelői feladatok ellátása, egyszerű karbantartási, üzemeltetési feladatok ellátása. Hidraulikus és pneumatikus rendszerek, hajtástechnikai eszközök kezelése, üzemeltetése és karbantartása.

 1. SZAKMAI   VÉGZETTSÉGGEL   BETÖLTHETŐ   MUNKAKÖR   MEGNEVEZÉSE   ÉS BESOROLÁSA

 

 

FEOR főcsoport megnevezése

 

 

FEOR

száma

 

 

Foglalkozás megnevezése

A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület
 

 

 

 

 

Gépkezelők, összeszerelők, járművezetők

 

 

 

 

 

8211

 

 

 

 

 

Mechanikai gépszerelő

Gépgyártósori

gépkezelő, hidraulikus és pneumatikus berendezések

gépkezelője,üzemeltetője, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője, hajtástechnikai eszközök kezelője, üzemeltetője

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés összóraszáma 192 256
Elméleti képzés idő aránya (%) 35
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 65

A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

 1. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
 2. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
 3. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-01

A programkövetelmény modul megnevezése  

Hidraulikus elemtechnika

3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen
Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 50
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 50

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

Felelősség, autonómia
 

 

Hidraulikus alapismeretek: fizikai alaptörvények ismerete, áramlástechnikai alapismeretek, energiaátviteli módok jellemzői és összehasonlításuk. Hidrosztatikus rendszerek alkalmazási területe, hidraulikus körfolyamok felépítésének ismerete és használata.

 

Képes a hidraulikai folyamatok alapjait meghatározó fizikai törvények értelmezésére, alkalmazására. Alkalmazni tudja a hidrosztatikus rendszerekről szerzett ismereteit, felismeri a hidraulikus körfolyamatok elemeit és a folyamatot is.

 

 

 

 

A hidraulikus alapismeretek felhasználásával maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hidraulikus alapismeretek felhasználásával másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre és a hibák önálló

javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

Hidrosztatikában alkalmazott jelképek ismerete,

szabványos hidraulikus jelképek használata és a rajzolvasás technikájának ismerete és használata.

 

Képes a hidrosztatikában használt jelképek, rajzok értelmezésére, alkalmazására.

 

Az absztrakt jelzésrendszerek befogadására nyitott, érdeklődő, használatukban motivált.

A hidrosztatika témakörben másokkal együttműködve, vezetői irányítással,

segítséggel dolgozik.

Hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékai, a munkafolyadékokkal szembeni

követelmények,csoportosítása, alkalmazási területek, a munkafolyadékok

kiválasztása, ismerete és használata.

Képes a hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékaival szemben támasztott követelményeket alkalmazni, karbantartási előírásait értelmezni, a munkafolyadékok kiválasztására.  

Az anyagok megismerésében motivált, a munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat betartva használja azokat.

 

A hidraulikus energiaátvitel munkafolyadékait másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

Hidraulikus energiaátalakítók működési elve és jellemzőik, szerkezeti kialakítása és felhasználási területek. Fogaskerekes,lapátos, dugattyús szivattyúk és motorok, speciális rendeltetésű

energiaátalakítók, munkahengerek ismerete és használata.

 

 

 

Képes a hidraulikus energiaátalakítókat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

A hidraulikus energiaátalakítók vonatkozásában a műszaki kompetenciák elsajátításában befogadó. Gondolkodása induktív, jól követi az egyszerűtől a bonyolultabbig haladó ismeretátadást.

 

 

 

A hidraulikus energiaátalakítókat együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

 

 

Hidraulikus vezérlőelemek: Zárószelepek, útváltók, nyomásirányítók, áramirányítók, speciális irányítóelemek ismerete és használata.

 

 

Képes a hidraulikus vezérlőelemeket kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

A hidraulikus vezérlőelemek vonatkozásában a betartja a munkájára vonatkozó szakmai előírásokat. Műszaki érdeklődése alkalmassá teszi térbeli és időbeli absztrakcióra.  

 

A hidraulikus vezérlőelemeket együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

 

Kiegészítő elemek: hidraulikus energiaátalakítók, szűrők, csővezetékek, tartályok, mérő és ellenőrző műszerek, kondicionálók ismerete és használata.

 

Képes a hidraulikus rendszerek kiegészítő elemeit kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

Betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét. A hidraulikus kiegészítő elemeket együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással használja
 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.  

Maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Nyitott az új megoldások elfogadására.

 

A hidraulikus berendezéseket vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással kezeli.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára nélkülözhetetlen a hidraulikus rendszerek ismerete, előírások szerint történő használata, karbantartása, kezelése. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára az itt bemutatott szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-02

A programkövetelmény modul megnevezése  

Hidraulikus vezérléstechnika

3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

 

Tudás

 

Képesség

 

Attitűd

Felelősség, autonómia
 

 

 

Hidraulikus alapkörfolyamok: zárt és nyitott hidraulikus körfolyamok, fojtásos és energia-átalakító vezérlések alapelvei, összehasonlításuk; felépítésük, előnyeik, hátrányaik; alkalmazási

területeik ismerete és használata

 

Képes a hidrosztatikus vezérlőrendszerek felépítését és működését alkalmazni. Képes a vezérlőrendszerek működésének megértésére, jellemzőinek elemzésére és értékelésére. Összehasonlítást tud tenni a különböző vezérlések között.

 

 

 

 

A hidraulikus körfolyamatok megismerése iránt motivált, betartja a munkájára vonatkozó szakmai előírásokat.

A hidraulikus körfolyamatokkal kapcsolatos munkájában vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák javítására,

önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

Fojtásos hidraulikus vezérlések felépítése, szivattyúk és motorok közötti kapcsolat, túlterhelés elleni védelem, sebességvezérlések fojtásokkal, áramállandósítókkal,speciális

szelepekkel, nyomásvezérlések, áramosztók, akkumulátor ismerete és használata.

 

 

 

Képes a hidraulikus vezérléseket, szivattyúkat, motorokat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

A fojtásos vezérlések kezelésében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elfogadja a szakmaetikai elveket. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A fojtásos vezérlések kezelésében a képzésben résztvevő másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, képes a hibák önálló javítására.
Állítható energia-átalakítók vezérlése és szabályozása, folyadékszállítás állításának módszerei, nyomásszabályozott szivattyúk, mennyiség-, teljesítményszabályozás,terhelés (Load-Sensing) szabályozás,kombinált szabályozások ismerete és használata.  

 

Képes az állítható energiaátalakítókat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

Az energiaátalakítók kezelésében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Magára nézve kötelezőnek fogadja el a vállalati előírásokat.

 

Az állítható energiaátalakítók használata során a képzésben résztvevő vezetői irányítással, segítséggel, képes a szabályozásra.

 

 

 

 

 

Fojtásos körfolyamok, zártkörű hidraulikus hajtások ismerete

és használata.

 

 

Képes a fojtásos körfolyamokat, zártkörű hidraulikus hajtásokat kezelni, működtetni, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

A fojtásos körfolyamatok kezelésében a betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A fojtásos körfolyamatok, a zártkörű hidraulikus hajtások esetén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák önálló javítására.
 

 

 

 

 

Hidraulikus berendezések üzemeltetésének, üzembe helyezés előtti teendőinek, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és ellenőrzésének, a hibafelismerés folyamatainak ismerete és használata.

 

 

 

 

 

 

 

Képes a hidraulikus berendezések üzemeltetési előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

 

 

 

 

Az üzemeltetés során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elkötelezett az új megoldások elfogadására. Rendszerezetten végzi tevékenységét.

A hidraulikus berendezések üzemeltetésének, üzembe helyezés előtti teendőinek, üzembe helyezésének, üzemeltetésének és ellenőrzésének, a hibafelismerés folyamatainak, esetén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással,

képes a hibák javítására.

 

 

 

 

 

Hidraulikus berendezések karbantartásának alapelveinek ismerete és használata.

 

 

 

 

Képes a hidraulikus berendezések karbantartásának alapelvei betartására.

 

A hidraulikus berendezések karbantartása során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A hidraulikus berendezések karbantartása során másokkal együttműködve, vezetői

irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

 

 

 

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

 

 

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

 

 

A hidraulikus berendezések kezelése, karbantartása során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hidraulikus berendezések kezelése, karbantartás másokkal együttműködve, vezetői irányítással,

szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a hidraulikus vezérléstechnika ismerete, előírások szerint történő használata, karbantartása, kezelése. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a hidraulikus vezérléstechnikai szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-03

A programkövetelmény modul megnevezése  

Hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása

3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Karbantartási alapismeretek, hidraulikus rendszerek meghibásodásait előidéző folyamatok,élettartam, megbízható működés, hidraulika olajok, fajtái és kezelése, szennyeződések, szűrők, hűtések ismerete és használata.  

 

Képes a hidraulikus berendezések karbantartását elvégezni, az olajok, szűrők,

hűtések előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

 

Karbantartási tevékenysége során magára nézve kötelezőnek tartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

 

Karbantartási tevékenysége során vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással képes a hibák önálló javítására.

 

Hidraulikus rendszerek üzemeltetése, üzembe helyezés előkészítése, üzembe helyezés, üzemeltetés feladatainak ismerete: alkatrészek ellenőrzése és beállítása, cseréje feladatainak ismerete és használata.

Képes a hidraulikus berendezések üzemeltetését elvégezni, az üzembe helyezés előtti, az üzembe

helyezésre, üzemeltetésre vonatkozó előírások betartására, az

alkatrészek ellenőrzésére, beállítására cseréjére.

 

 

 

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással,útmutatással képes a hibák önálló javítására.

Hibakeresés és javítás tudnivalóinak, a hibajelenségek és ellenőrzésük lehetőségeinek, az ellenőrzési és hibakeresési módszereknek, eszközeinek ismerete és a hibaelemzés, például tömítések meghibásodásainak, a felújítás módjainak ismerete.  

 

 

 

Képes a hidraulikus berendezések hibakeresését és javítását elvégezni, a vonatkozó előírások betartására, az egyszerű hibaelemzésre, felújításra.

 

 

 

A hibakeresés és javítás során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elkötelezett a vállalati szakmai követelmények betartására.

 

 

 

 

 

A hibakeresés és javítás során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, útmutatással képes a hibák önálló javítására.

 

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét. A hidraulikus rendszerek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, útmutatással képes az a hibák javítására. Önálló karbantartás és irányított hibakeresés jellemzi.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a hidraulikus rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának ismerete, előírások szerint történő elvégzése. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-04

A programkövetelmény modul megnevezése  

Arányos (proporcionális) technika a hidraulikában

 

3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Arányos technika1: Az elektrohidraulikus arányos vezérlés felépítése, működési vázlata, az arányos szelepek csoportosítása, a vezérlés fogalma, az arányos mágnesek működése, alkalmazása, az irányítási módok ismerete és használata.  

 

Képes az elektrohidraulikus arányos vezérlések kezelésére, előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

Az arányos (proporcionális) technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

Az arányos (proporcionális) technika területén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

Arányos technika2:az Arányos útváltók közvetlen és elővezérelt változatai, tolattyú típusok, alapkapcsolások, statikus és dinamikus jellemzők, arányos nyomásirányítók (közvetlen és

elővezérelt) felépítése és működési jellemzőinek ismerete, használata.

 

 

 

 

Képes az arányos útváltók kezelésére, előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

Az arányos technikák alkalmazása során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat, pontosan végzi tevékenységét. Szem előtt tarja a vállalati előírásokat.

 

 

 

 

Az arányos technikák alkalmazása során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, végzi munkáját.

Arányos technika3: Arányos áramirányítók (elővezérelt fojtószelep és kétutas áramállandósító) felépítése és működési jellemzői, arányos szelepek erősítő

kártyáinak (VT 2000, VT

5006) ismertetése, mérése, beállításának ismerete és használata.

 

 

 

 

Képes az arányos áramirányítók kezelésére, előírásainak betartására, működési

elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

 

Az arányos (proporcionális) technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

Az arányos (proporcionális) technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Arányos technika4:Arányos útváltóval összekötött munkahenger irányítása, arányos szelepek katalógusbeli kiválasztása, ipari alkalmazások ismerete és használata  

Képes az arányos szerkezetek kiválasztására, kezelésére, előírásainak betartására, működési

elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

Az arányos technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Nyitott az új

megoldások elfogadására.

 

 

Az arányos technika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Szervotechnika1: Az elektrohidraulikus szabályozás felépítése, működési vázlata, a szervoszelepek statikus

és dinamikus jellemzői, a nem merev visszavezetésű kétfokozatú szervoszelep felépítése, működésének ismerete és használata.

 

 

Képes az elektrohidraulikus szabályozás kezelésére, előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

 

A szervotechnika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

 

A szervotechnika területén másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására.

Szervotechnika2: Szervoszelep erősítő kártyájának (SR1 S3x) ismerete, szervoszelepek katalógusbeli kiválasztása, szabályozástechnikai alapfogalmak, lineáris alaptagok és szabályozók ismerete és használata  

 

 

Képes a szervoszelep előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat kiválasztani.

 

A szervotechnika területén maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét

 

 

 

A szervotechnika területén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, képes a hibák javítására.

Szervotechnika3: A szabályozások stabilitásának és minőségi jellemzőinek feltételei, ipari elektrohidraulikus szabályozások (helyzet, sebesség, nyomás, fordulatszám) ismerete és használata.  

 

 

 

 

Képes a szabályozások jellemzőit felismerni.

 

 

A szervotechnika területén betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Elfogadja a szakmaetikai elveket.

 

 

 

A szervotechnika területén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Szervotechnika4: Elektrohidraulikus rendszerek számítógépes szimulációja HYVOS programmal, szervoszelepek

felépítése, működésének ismerete és használata.

 

 

Képes az elektrohidraulikus rendszerek előírásainak betartására, működési elvük ismeretében azokat karbantartani.

 

A szervotechnika területén betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.

A szevotechnika területén vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, képes az önellenőrzésre

és a hibák önálló javítására, önkontroll jellemzi az elvégzett munkáját.

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

A szervotechnika területén betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét.  

 

A szervotechnika területén vezetői irányítással, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a proporcionális és szervotechnika elemeinek felépítését és működését, a korszerű vezérlési és szabályozási rendszerek felépítését és üzemviteli szabályait, valamint az alkalmazási feltételeiket és területeiket megismerni. Gyakorlatot szereznek az elemek üzemeltetésében, az üzemzavarok, meghibásodások elkerülésében, kezelésében. Az ipar valamennyi területén megtalálható hidraulikus rendszerek kezelői számára a korszerű vezérlési és szabályozási rendszerek felépítését és üzemviteli szabályait üzemeltetését és karbantartását tartalmazó szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

3.5.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-05

A programkövetelmény modul megnevezése  

Mobil hidraulikus hajtások

3.5.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Igen

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

3.5.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA

A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása

Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
 

Hidrosztatikus hajtások: Hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóművek működési elve, összehasonlításának ismerete.

 

 

Képes a hidrosztatikus és hidrodinamikus hajtóművek működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

A mobil hidraulikus hajtások esetében magára kötelezőnek tartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A mobil hidraulikus hajtások esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

Hidrosztatikus hajtómű üzemi jellemzői, követelmények, illesztés, működési tartomány, hatásfok, nyitott és zártkörű hajtások,

statikus és dinamikus jellemzők, hidrosztatikus hajtások fékezése, alkalmazási területek, előnye, hátrányának ismerete.

 

 

 

 

Képes a hidrosztatikus hajtóművek üzemi jellemzőinek működési elvük ismeretében azokat üzemeltetni.

 

 

 

 

A hidrosztatikus hajtások tekintetében magára kötelezőnek fogadja el a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

 

 

 

A hidrosztatikus hajtások esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

Hajtásrendszerek elvi kialakítás, építési elvek, hidraulikus hajtásrendszerek felépítése, elektronika és hidraulika kapcsolatának ismerete és használata.  

 

Képes a hajtásrendszerek felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni.

 

A hajtásrendszerek tekintetében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hajtásrendszerek esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.
 

 

Vezérlési és szabályozási módok: primer és szekunder szabályozás, automotív vezérlés, külső vezérlési módok

 

 

 

Képes a vezérlési módok felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni.

A hajtásrendszerek vezérlése és szabályozása

tekintetében törekszik az új megoldások megismerésére, betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A hajtásrendszerek vezérlése és szabályozása esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

Hidrosztatikus hajtások építőelemei: axiáldugattyús rendszerek, szivattyúk és motorok, vezérlő elemek, szabályozó elemek, differenciálművek, kiegészítő egységek, szűrés, hűtés, üzemeltetése, karbantartása, hibakeresés.  

 

 

 

Képes a hidrosztatikus rendszerek felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

 

A hajtások építőelemeivel kapcsolatban maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Képviseli a

vállalati műszaki kultúrát.

 

 

 

A hajtások építőelemei tekintetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Önjáró gépek járókerékhajtásai: menetellenállás, Dízelmotor jellemzők, hidrodinamikus tengelykapcsolók, kerék- és hídhajtások ismerete.

 

Képes az önjáró gépek járókerékhajtásának, szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

 

Az önjáró gépek üzemeltetése során betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

Az önjáró gépek üzemeltetése során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, végzi munkáját.

 

Kormányművek: hidrosztatikus kormányzás követelményei, jellegzetességei, kormányművek kialakítása és jellemzői.

 

 

Képes a kormányművek, szerkezeti részeinek, felépítésének, működési elvének ismeretében azokat üzemeltetni, karbantartani.

A kormányművek használata során maximálisan betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat. Szabálykövető, pontosan és rendszerezetten végzi tevékenységét. A kormányművek használata során másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt,

segítséggel, útmutatással, önkontroll mellett végzi munkáját.

 

 

 

Ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismerete.

 

Képes az ipari esettanulmányok, gyakorlati példák ismeretében azokat alkalmazni munkája során.

 

A mobil hidraulikus hajtások, önjáró gépek esetében betartja a munkájára vonatkozó munkavédelmi, szakmai előírásokat.

A mobil hidraulikus hajtások, önjáró gépek esetében másokkal együttműködve, vezetői irányítással, szokásos időtartam alatt, segítséggel, útmutatással végzi munkáját.

A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája

 

A “Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető” számára fontos a mobil gépek hidraulikus rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának ismerete, előírások szerint történő elvégzése. Az ipar valamennyi   területén   megtalálható   mobil   gépek   hidraulikus   rendszereinek   kezelői   számára   a mobilgépek hidraulikus rendszerek üzemeltetése és karbantartása szakmai kompetenciák nélkülözhetetlenek.

3.6.     PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A programkövetelmény modul azonosító száma  

SzPk-00008-14-05 0 08 2 /M-06

A programkövetelmény modul megnevezése  

Axiáldugattyús rendszerek a hidraulikában

3.6.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA

A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

 

Csoportos felkészítés Minimum Maximum
A képzés óraszáma 24 32
Elméleti képzés idő aránya (%) 33
Gyakorlati képzés idő aránya (%) 67

A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható?

 • Nem releváns

 

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője egyéb információk

Gépészeti szakmák: Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője

Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam

A Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltetője tanfolyam bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.