Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Háztáji és kisüzemi gombatermesztő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Háztáji és kisüzemi gombatermesztő
Szakmai programkövetelmény
azonosító száma: SzPk-00062-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény
érvényességének kezdete 2015-04-09
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
nem
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség
iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség
szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények
szükséges, éspedig:
Előzetes szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata szükséges a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet 4. § (1) ba
pontja alapján.
Előírt gyakorlati idő
1/5. oldal
nem szükséges
Egyéb feltételek
nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
A Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – a háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemi körülmények között
szakmai irányítás mellett – képes megvalósítani a gombatermesztés technológiai lépéseit: Kiválasztja a
helyi adottságoknak megfelelő, termeszthető gombafajtákat, előkészíti a megfelelő táptalajt, elvégzi az
ágyazást, átszövetést, gondoskodik a megfelelő hőmérséklet- és fényviszonyokról, páratartalomról,
nedvességről, védekezik a kártevők ellen, betakarítja, tárolja a termést.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR száma: 6113
Foglalkozás megnevezése: Zöldségtermesztő
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület:  Gombatermesztő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 200
A képzés óraszáma maximum: 400
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombaféléket. Felismeri a Magyarországon jellemzően háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombaféléket. Figyelmet összpontosít, precíz. Önállóan különbözteti meg a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombaféléket. Ismeri a gombák növényrendszertani besorolását, növénytani és biológiai jellemzőit. Képes kiválasztani az adott termesztett gombafaj számára megfelelő –lebontott anyagú, részben lebontott anyagú vagy nem lebontott anyagú – táptalajtípust. Figyelmet összpontosít, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a szaprobionta és szimbionta életmódtól függő táptalajkészítés módjait háztáji és kisüzemi körülmények között. Képes elkészíteni az adott termesztett gombafaj számára az optimális tenyésztáptalajt; képes komposzt alapú, részben lebontott anyagú vagy nem lebontott anyagú táptalajtípust készíteni a termesztett gomba életmódjának függvényében. Tudatosan keresi az optimális megoldást, logikusan gondolkodik, önellenőrzést végez, lelkiismeretes. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a táptalaj, a hőmérséklet, a fény, a víz és páratartalom valamint a levegő szerepét és hatását a gomba fejlődésére. Képes kiválasztani és biztosítani az adott termesztett gombafaj számára optimális táptalaj, hőmérséklet, fény-, levegő-, víz- és páratartalom viszonyokat. Az adott gombafaj termesztéséhez optimális viszonyok kiválasztása során tudatosan keresi a legjobb megoldást. Munkáját körültekintően végzi. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között alkalmazott gomba szaporítási módokat. Megteremti és biztosítja a szaporodási időszak (komposzt előkészítés, ágyazás, becsírázás, átszövés) alatt az optimális körülményeket. A szaporítás megfelelő körülményeinek biztosításához tudatosan keresi az optimális megoldásokat, logikusan gondolkodik, önellenőrzést végez. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a kétspórás csiperke (Agaricus bisporus) és a nyári csiperke (Agaricus bitorquis) polcos, ládás illetve zsákos termesztési rendszerének lépéseit. (komposztkészítés és hőkezelés, ágyazás, becsírázás, átszövetés, takarás, termésszedés) Képes a kétspórás és a nyári csiperke hagyományos (zsákos) módon történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a kétspórás és a nyári csiperke termesztését. Munkája során igyekszik a gazdasági és környezeti szempontoknak egyaránt megfelelni. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a laskagombák (Pleurotus sp.) faanyagon illetve zsákokban történő termesztéstechnológiáját. Képes a laskagombák faanyagon illetve zsákokban történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a laskagombák faanyagon illetve zsákokban történő termesztését. Munkája során igyekszik a gazdasági és környezeti szempontoknak egyaránt megfelelni. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a shiitake (Lentinula edodes) hagyományos illetve zsákokban történő termesztéstechnológiáját. Képes megítélni, hogy megvalósítható-e a termesztés a helyi viszonyok közt. Megfelelő feltételek esetén képes a shiitake gombák faanyagon illetve zsákokban történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a shiitake hagyományos illetve zsákokban történő termesztését. Munkája során igyekszik a gazdasági és környezeti szempontoknak egyaránt megfelelni. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a harmatgomba (Stropharia rugosoannulata) szalmabálás illetve zsákos termesztéstechnológiáját háztáji és kisüzemi körülmények között. Képes megítélni hogy megvalósítható-e a termesztés a helyi viszonyok között. Megfelelő feltételek esetén képes a harmatgomba szalmabálákon illetve zsákokban történő termesztésére és termésszedésére a háztáji gazdaságban és kisüzemben. Lelkiismeretesen végzi a harmatgomba szalmabálás illetve zsákos termesztését. Munkája során igyekszik a gazdaság- és környezettudatos módon jár el. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri az egyéb termeszthető gombafélék tulajdonságait, termesztéstechnológiáját. Képes megítélni hogy megvalósítható-e az adott gomba termesztése a helyi viszonyok között a háztáji gazdaságban. Kisüzemben tapasztalt szakember irányítása mellett képes elvégezni a technológiai lépéseket. Tudatosan keresi az optimális megoldást, figyelmet összpontosít, precíz. Munkája során igyekszik a gazdaság- és környezettudatos módon jár el. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Tisztában van döntéseinek környezetvédelmi, valamint gazdaságossági, pénzügyi vonatkozásaival. Felelősen bánik az értékekkel. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombafélék kártevőit, és az azok elleni védekezés módjait. Felismeri az adott termesztett gombafélék esetén a kártevők által okozott károsodás tüneteit, azonosítja a kártevőt, és elvégzi a szükséges védekezési műveleteket. Figyelmet összpontosít, Logikusan gondolkodik, Önellenőrzést végez, Lelkiismeretes, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombafélék betakarítására vonatkozó tudnivalókat. (életciklus, elérhető maximális méret, súly, terméshullám fogalma, időtartama, hatóanyagméret összefüggés.) Felismeri a betakarítás optimális idejét, elvégzi a betakarítást. Figyelmet összpontosít, Logikusan gondolkodik, Önellenőrzést végez, Lelkiismeretes, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi. Ismeri a háztáji és kisüzemi körülmények között termeszthető gombafélék áruvá készítésének, tárolásának módjait, a tárolási körülményeknek (hőmérséklet, páratartalom, fény) az áru értékére, minőségére gyakorolt hatását. Képes szakszerűen szárítani, majd tárolni a termést. A tárolás során folyamatosan ellenőrzi a termés minőségét, felismeri az élelmiszerromlás jeleit. Figyelmet összpontosít, Logikusan gondolkodik, Önellenőrzést végez, Lelkiismeretes, precíz. A feladatot háztáji gazdaságban önállóan, kisüzemben pedig szakmai irányítás mellett végzi.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
Munkaerő-piaci szempontból a leghátrányosabb helyzetben a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező és jellemzően az Észak-Alföld, Észak- Magyarország, Dél-Alföld, és Dél-Dunántúl vidéki településein élő emberek vannak. Számukra a mezőgazdaság különböző ágazatai jelentik a legnagyobb esélyt a munkavállalásra. A képzés után a résztvevők számára lehetőség nyílik helyi mezőgazdasági magánvállalkozásokban vagy önkormányzati szervezésben, ezek hiányában pedig háztáji gazdaságban történő gombatermesztésre. A saját termény eladásán túl ጀ a későbbiek során a feldolgozás, tartósítás munkafolyamatát is elsajátítva – magasabb hozzáadott értékű termék előállításával és értékesítésével a Háztáji és kisüzemi gombatermesztő hosszútávon is megélhetési forrást tud biztosítani magának és környezetének.
11. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése

A Háztáji és kisüzemi gombatermesztő – Gombatermesztő és feldolgozó tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.