Cipőfelsőrész-készítő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye

A 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelettel módosított 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet a
nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről
A 26. sorszámú Cipőfelsőrész-készítő megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 31 542 02
1.2. Részszakképesítés megnevezése: Cipőfelsőrész-készítő
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 640-960
2. EGYÉB ADATOK
2.1.A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség
vagy iskolai előképzettség hiányában
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető e rendelet 3. számú mellékletében a könnyűipar szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában
2.2. Szakmai előképzettség: –
2.3. Előírt gyakorlat: –
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükségesek
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 30 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 70 %
2.8. Szintvizsga: –
2.9. Az iskolai rendszerű képzésben az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama: –
3. PÁLYATÜKÖR
3.1. A részszakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
FEOR száma: 7217
FEOR megnevezése:  Cipőfelsőrész-készítő
A részszakképesítéssel betölthető munkakör(ök): Cipőfelsőrész-készítő, Cipőfelsőrész varró
3.2. A részszakképesítés munkaterületének rövid leírása:
Bőrből, műbőrből vagy textilből cipőfelsőrész alkatrészeket szab, előkészít, összeszerel.
A részszakképesítéssel rendelkező képes:
– modellrajzot készíteni
– árkalkulációt készíteni
– megtervezni a terméket
– kiválasztani a szükséges anyagokat
– cipőfelsőrész alkatrészeit kiszabni, előkészíteni
– cipőfelsőrészt összeállítani
– minőségellenőrzést végezni
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése a kapcsolódás módja
34 542 02 Cipőkészítő szakképesítés
4. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti 4.2. azonosító száma megnevezése
10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek
10265-12 Cipőipari gyártmánytervezés
10264-12 Cipőfelsőrész alkatrészek előkészítő műveletei
10263-12 Cipőfelsőrész összeállítása
5. VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1. A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2.A modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. A részszakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosító száma, megnevezése a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
10256-12 Bőripari anyagok jellemzői, szabás és előkészítő műveletek szóbeli
10265-12 Cipőipari gyártmánytervezés gyakorlat (minta készítés alapminta alapján)
10264-12 Cipőfelsőrész alkatrészek előkészítő műveletei szóbeli
10263-12 Cipőfelsőrész összeállítása gyakorlat
Egy szakmai követelménymodulhoz kapcsolódó modulzáró vizsga akkor eredményes, ha a modulhoz előírt feladat végrehajtása legalább 51%-osra értékelhető.
5.3. A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Cipőfelsőrész készítés
A vizsgafeladat ismertetése:
Vizsgafeladat műszaki dokumentáció alapján:
Előkészített alkatrészekből (kiszabva, vékonyítva) egy pár cipőfelsőrészt kell elkészíteni, I. vagy a II.alaptechnológia alkalmazásával. A cipőfelsőrész elsősorban természetes alapanyagokból készüljön, és cipőipari alapgépekkel, szerszámokkal elkészíthető legyen.
A vizsgafeladat időtartama: 240 perc
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 70 %
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: –
A vizsgafeladat ismertetése: –
A vizsgafeladat időtartama: –
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Bőripari anyagok jellemzői, Bőripari anyagok jellemzői, gyártás-előkészítés, cipőfelsőrész gyártástechnológiája.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli központilag összeállított vizsgakérdései az alábbi témaköröket tartalmazzák.
Bőripari anyagok jellemzői, cipőfelsőrész, kész lábbelik gyártástechnológiája: bőrgyártás, bőranyagok tulajdonságai egyéb bőrfeldolgozó ipari anyagok jellemzői, tulajdonságai, bőrfeldolgozó ipari anyagok szabása, cipőipari gyártás-előkészítő műveletek, bőrfeldolgozó ipari előkészítő műveletek, cipőfelsőrész alkatrészek előkészítő műveletei, cipőfelsőrész összeszerelési technológiák
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat értékelési súlyaránya: 30 %
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A részszakképesítéssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján érhetők el a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
5.5. A szakmai vizsga értékelésének a szakmai vizsgaszabályzattól eltérő szempontjai: –
6. ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Rajzeszközök
6.3. Tervezőasztal
6.4. Kéziszabász-kés
6.5. Munkaasztal
6.6. Szabászgép, gépi szabászkések
6.7. Köszörűgép
6.8. Szélvékonyító gép
6.9. Hasító gép
6.10. Lyukasztó, ringliző gép
6.11. Kéziszerszámok felsőrész készítéshez
6.12. Alapöltésű varrógépek
6.13. Speciális varrógépek
6.14. Speciális célgépek/szélbehajtó,közbélelő
7. EGYEBEK

A cipőfelsőrész-készítő tanfolyam képzésre való jelentkezést az alábbi linken teheti meg.
A cipőfelsőrész-készítő tanfolyam képzéssel kapcsolatos kérdéseit az alábbi linken teheti fel.

A Cipőfelsőrész-készítő tanfolyam szakmai és vizsgakövetelménye bejegyzés először a IOSZIA – OKJ Képzések – OKJ Tanfolyamok jelent meg.