Vezető címkéhez tartozó bejegyzések

GKI autóbusz vezetői alapképesítő

GKI-autobuszvezetoi-alapkepesito

Modern Mobil Group Kft.

Modern Mobil Group Kft.

GKI autóbusz vezetői alapképesítő

Szakmai ALAPKÉPESÍTÉSRE kötelezett: aki „D1”, „D”, „D1+E”, „D+E” kategóriájú vezetői engedélyét 2008. szeptember 9-e után szerezte meg

Alapképesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvány,
 • lakcímkártya vagy érvényes munkavállalási jogosultságot bizonyító okirat,
 • érvényes vezetői engedély,
 • felmentés alapjául szolgáló eredeti okmányok.

Tan és vizsgatárgyak:

Elmélet:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:
  • 10 óra
 • Előírások alkalmazása:
  • 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz:
  • 10 óra
  • Estetanulmány készítése (az adott témakörben az ismeretek írásban történő kifejtése)

Gyakorlat:

 • Járművezetés a közúti forgalomban:
  • 10 óra
 • A járművezetéshez kapcsolódó gépkocsivezetői ismeretek:
  • 2 óra
 • Járművezetés veszélyhelyzetek korszerű szimulátor berendezésen:
  • 2 óra

Felmentések:

 • Az “Előírások alkalmazása” elméleti vizsgatárgyból nem kell vizsgát tennie annak a gépkocsivezetőnek, aki rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott képesítéssel (árufuvarozó-vállalkozó, illetve autóbuszos személyszállító-vállalkozó).

Szolgáltatásaink

Szaktanfolyamok GKI

Képzések

Kategóriás képzések

Bemutatkozás

Kapcsolat

Főoldal

 

© Modern Mobil Group Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4. fszt | Adószám: 25341672-2-41 | Cégjegyzékszám: 01 09 278979

Szaktanfolyami képzési tevékenység engedély száma: KE/ST/81/A/2631/1/2016
Járművezető – képzési tevékenység engedély száma: KE/ST/82/A/2565/1/2016
Felnőttképzési engedély száma: E-001461/2016 ( 2016. május 18. – 2022. december 31.)

B/2021/000113 (2021. január 11. – visszavonásig) | E/2020/000389 (2020. november 24. – visszavonásig)
E-mail cím:
modernmobilgroup@gmail.com

© 2021 Modern Mobil Group Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Minden jog fenntartva

GKI Tehergépkocsi vezető továbbképző

Modern Mobil Group Kft.

Modern Mobil Group Kft.

GKI Tehergépkocsivezető továbbképző

Szakmai TOVÁBBKÉPZÉSRE kötelezett: aki „C1”, „C”, „C1+E”, „C+E” kategóriájú vezetői engedélyét 2009. szeptember 9-e előtt szerezte meg ill. rendelkezik alapképesítéssel

GKI továbbképzési képesítést szerezhet:

 • EGT-állam állampolgára és szokásos lakóhelye Magyarországon van
 • Nem EGT-állam állampolgára és munkavállalási jogosultsága van, vagy Magyarországon bejegyzett vállalkozás foglalkoztatja.

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

 • érvényes személyazonosításra alkalmas igazolvány,
 • lakcímkártya vagy érvényes munkavállalási jogosultságot bizonyító okirat,
 • érvényes vezetői engedély.

Tan és vizsgatárgyak:

Elmélet:

 • A biztonsági szabályokon alapuló ésszerű vezetés:
  • 10 óra
 • Előírások alkalmazása:
  • 10 óra
 • Egészségügyi, közúti közlekedési és környezeti biztonság, szerviz:
  • 10 óra

Tantárgyak:

Gyakorlat:

 • Járművezetés veszélyhelyzetek korszerű szimulátor berendezésen:
  • 5 óra, melyből 100 percet ténylegesen tantervben előírt feladatok gyakorlásával kell eltölteni, a fennmaradó idő pedig eltölthető más gépkocsivezető gyakorlásának megfigyelésével.

© Modern Mobil Group Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Székhely: 1053 Budapest, Kossuth Lajos utca 4. fszt | Adószám: 25341672-2-41 | Cégjegyzékszám: 01 09 278979

Szaktanfolyami képzési tevékenység engedély száma: KE/ST/81/A/2631/1/2016
Járművezető – képzési tevékenység engedély száma: KE/ST/82/A/2565/1/2016
Felnőttképzési engedély száma: E-001461/2016 ( 2016. május 18. – 2022. december 31.)

B/2021/000113 (2021. január 11. – visszavonásig) | E/2020/000389 (2020. november 24. – visszavonásig)
E-mail cím: modernmobilgroup@gmail.com

© 2021 Modern Mobil Group Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Minden jog fenntartva

A vezető és a követő!

Fülöp Henrik

Milyen kényes egyensúlyban van a mindennapjainkat, életünket meghatározó szerepek, szerepkörök együttese.
Sokan úgy vélik, egyszerű dolog vezetőnek, vagy követőnek lenni, megfelelni.

Vagy úgy vélik, hogy mindenki csinálja azt, amihez ért…

Én nem így gondolom, ezért is választottam következő írásom témájává ezt a mindannyiunkat közvetve, vagy közvetlenül érintődolgot.

Hogy én hogyan látom ezt ma és mindennapjaimban: Elsősorban az elfogadás tényére szeretném felhívni a figyelmet és rávilágítani arra.
Nagyon nehéz, és érzékeny téma az első benyomás, természetesen nem tudjuk az esetek nagyobb részében befolyásolni a választott vezetőt, vagy követőt, olykor olykor pedig a kényszeres ráutaltság választ helyettünk!
Így az első találkozás alapjában véve is hordozza magában a „sérült”, „sérülést”átélt vagy megélt előzményeket,tapasztalatokat.

Egyszóval mind a két fél részéről nehéz meghatározni az első találkozás alatt megszerzett benyomást. Így az elfogadás sokszor egyszerű metódusai sokkal bonyolultabbá és pontatlanabbá válik.A fentiek tekintetében már körvonalazódik a kérdéskör súlya is egyaránt.

A követő: Miben hisz, mit tapasztalt, mire képes!?
A személyi összegzés során soha nem lehet kijelenteni,hogy klisé szintű és általános, mivel mindannyian mást és mást örököltünk,tanultunk, tapasztaltunk, és más kompetenciákkal rendelkezünk. Így meg is találtuk a kapcsolódást a kényes egyensúly tekintetében.
Az igazi követő nem felszínes gondolatai általvezérelve válik meghatározó személlyé a munka, a vezető által diktált stratégiai„sakk figurájává”, hanem a közös elfogadás, közös hit, és a közös célok teszik azzá Őt! Így azonban már nem is olyan egyértelműen elhatárolhatók a szerepkörök, mert az álmok, elérendő eredmények összefonódásával egybeolvadva egy igazi partnerség alakul ki.
Elmondhatjuk, hogy az élet játszmáiban ezek a gondolatok képesek mindent,mindenkit megváltoztatni!

A vezető: A tudat és az érzések által nyújtott olyan egyértelmű, és nem összetéveszthető jelenség, mely a követők tekintetében és gondolataiban megteremti a kapcsolatot, az együttműködést, mint egy mag a cserépben szárba szökkenő csírát! A hasonlat működési alapelve nem különbözik a követő felé támasztott megfelelési hányadtól.
A vezető igazi erényeként megjelenő „látok, látom” szerepkör egyértelmű, és világos utat , utakat,célokat és eszméket közvetít oly módon, hogy a csírából szárba szökkenő növény igazi gondozást kapjon.

A részemről átadható legegyszerűbb hasonlatként megjelenő, mindenki által ismert adó – vevő (walkie – talkie) funkciójához hasonlítanám a jó működés alapelvét, egyszóval: sem a vezető, sem pedig a követő nem érti egymás (szavát) gondolatait, céljait, elképzeléseit, ha az adott időpillanatban az egyik szereplő nem az adó, a másik szereplő pedig nem a vevő szerepét tölti be a kommunikációban!

irta:
Fülöp Henrik